10.000€ VIS DAR SLEPIASI VIENOJE IŠ DĖLIONIŲ

TAISYKLĖS

“SUDĖK SKENUOK SUŽINOK. QR DĖLIONĖ” Oficialios taisyklės

NĖRA DALYVIO MOKESČIO, NĖRA PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ ĮSIGIJUS DĖLIONĘ.
QR Dėlionės žaidimo pradžia numatoma 2023 Birželio 15 dieną. Pabaiga – išdalinus visus prizus, arba laimėjus didįjį prizą, priklausomai kas įvyks greičiau.

SUTIKIMAS SU TAISYKLĖMIS
Įsigijus dėlionę, Jūs sutinkate su nurodytomis ir abibrėžtomis taisyklėmis šioje skiltyje.

TINKAMUMAS
QR Dėlionė yra prieinama tik Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių amžius yra 18 ir vyresni. Taip pat privalu turėti veikiantį ir galiojantį elektroninio pašto adresą, prieigą prie mobilaus telefono arba kito išmanaus įrenginio, kuris turi galimybę nuskenuoti QR kodą ir atidaryti susietas nuorodas. Papildomas reikalavimas yra turėti aktyvią ir galiojančią banko sąskaitą prizo atsiėmimui.

Visi partneriai, jų šeimos nariai, rėmėjai, agentūros ar kiti asmenys, kurie prisideda prie QR dėlionės reklamos ar vykdymo, žaidimo metu neturi galimybės laimėti prizų.

KAIP VYKSTA PRIZŲ DALINIMAS
Įsigijus QR Dėlionę, asmuo iškart turi galimybę į vieną iš prizų. Vienintelis autorizuotas pardavėjas yra www.qrdelione.lt. Bet kurioje kitoje internetinėje arba fizinėje parduotuvėję įsigyta prekė neturės galimybės į prizą (Nebent viešai iš QR Dėlionės pusės bus paskelbta kitaip). Prizai bus dalinami tol, kol jų bus.

Išsaugodami dėlionės pakuotėje esantį instrukcijų lapą, surinkite dėlionę ir peržiūrėkite užbaigtą galvosūkį naudodami QR kodo skaitytuvą. Norėdami apsilankyti specialiame www.qrdelione.lt puslapyje, naudokite QR kodo sugeneruotą nuorodą.

Įveskite unikalų vienkartinį patvirtinimo kodą, esantį prie galvosūkio pridėtame instrukcijų lape, ir vadovaukitės internetinėmis instrukcijomis, kad sužinotumėte koks jūsų prizas.

Kiekvienas unikalus patvirtinimo kodas gali būti panaudotas tik kartą. Jei panaudojote, bet prizo neatsiėmete, tokios galimybės nebeturėsite.

PRIZAI:
10.000 eur – 1 vnt.
5.000 eur – 1 vnt.
1.000 eur – 2 vnt.
500 eur – 2 vnt.
200 eur – 3 vnt.
100 eur – 5 vnt.
50 eur – 20 vnt.
1 eur – 2000 vnt.

Prizų pakeisti negalima. QR DĖLIONĖ nepakeis prarastų ar pavogtų prizų. Nugalėtojai yra išimtinai atsakingi už visus LR mokesčius, jei tokių yra, taikomus prizams. Prizams pristatyti skirkite šešias (6) savaites.

Esant įtariamam sukčiavimo atvejui, QR Dėlionė gali paprašyti pateikti faktinį įrodymą, kad asmuo, kuris teigia esąs laimėtojas, turi teisę į prizą. Nepateikus tokio įrodymo, QR Dėlionė pasilieka teisę neatiduoti prizo.

QR DĖLIONĖ nėra atsakinga už (i) prarastas, vėluojančias, sugadintas, netinkamai nukreiptas ar nepristatytas siuntas, negautą atsakymą ar kitą korespondenciją el. paštu, paštu ar kitu būdu; (ii) vagystės, sunaikinimo, neteisėtos prieigos prie žaidimo medžiagos arba jos pakeitimų; arba (iii) telefono, elektros, tinklo, kompiuterio, aparatinės įrangos, programinės įrangos arba perdavimo gedimų ar sunkumų.

QR DĖLIONĖ jokiu būdu nebus atsakinga už jokius specialius, atsitiktinius, pavyzdinius, baudžiamuosius ar pasekminius nuostolius (įskaitant naudojimo, duomenų, verslo ar pelno praradimą), atsirandančius dėl jūsų dalyvavimo žaidime arba su juo susijusius, nesvarbu, ar tokia atsakomybė kyla. Nuo bet kokių pretenzijų, pagrįstų sutartimi, garantija ar kitu būdu, ir nesvarbu, ar QR DĖLIONEI buvo pranešta apie tokio praradimo ar žalos galimybę, ar ne. Neribojant pirmiau nurodytų dalykų bendrumo, bendra QR DĖLIONĖS atsakomybė prieš jus, kylanti dėl šių oficialių taisyklių, neviršys 200 eur. 

ŽALOS ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate atlyginti žalą, QR DĖLIONEI ir ją valdančiai įmonei, filialams, dukterinėms įmonėms, direktoriams, pareigūnams, darbuotojams, rėmėjams ir agentams, įskaitant reklamos agentūras bei pavedimus, ir visas kitas su žaidimu susijusias organizacijas nuo bet kokių ir visų pretenzijų, žalų, išlaidų ar nuostolių asmeniui ar turtui ir (arba) bet kokio pobūdžio įsipareigojimui, kurie bet kokiu būdu kyla dėl dalyvavimo šiame žaidime arba prizo ar jo dalių priėmimo ar naudojimo, įskaitant, neapsiribojant (a) bet kokias trečiųjų -šalių pretenzijas, susijusios su jūsų dalyvavimu, arba bet kokie jūsų pareiškimai ir garantijos, susijusios su jūsų dalyvavimu ir (b) bet kokių sužalojimų, nuostolių ar žalos (kompensacinės, tiesioginės, atsitiktinės, pasekminės ar kitokios), atsirandančios dėl prizo, prizo priėmimo, laikymo ar naudojimo arba dalyvavimo žaidime.

VIEŠUMAS
Išskyrus atvejus, kai tai draudžiama, dalyvaudami žaidime sutinkate, kad jūsų vardas, nuotrauka(jei tokia turima) ir biografinė informacija ir teiginiai, priskirti jums, kaip dalyviui (jei tiesa), būtų naudojami reklamos tikslais, įtraukimas į QR DĖLIONĖS naujienlaiškius ir pagrindinius puslapius adresu www.qrdelione.lt  be papildomo atlygio.

PAPILDOMOS SĄLYGOS
QR DĖLIONĖ pasilieka teisę savo nuožiūra visiškai arba iš dalies nutraukti, modifikuoti arba sustabdyti žaidimą, jei, QR DĖLIONĖS nuomone (a) Žaidimas negali veikti taip, kaip planuota dėl bet kokio įvykio, kuris nėra jo dalis, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gaisrą, potvynį, epidemiją, pandemiją, žemės drebėjimą, sprogimą, darbo ginčą ar streiką. Taip pat ryšio, įrangos gedimus, komunalinių paslaugų ar paslaugų sutrikimus, riaušes ar pilietinius neramumus, terorizmo grėsmę arba veiklą, karą (paskelbtas ar nepaskelbtas), arba (b) bet kokie kiti veiksniai, kurių QR DĖLIONĖ pagrįstai nekontroliuoja, taip pat veiksniai, kurie daro įtaką žaidimo administravimui, saugumui, sąžiningumui, vientisumui ar tinkamam žaidimo vykdymui, visais atvejais neprisiimant atsakomybės prieš dalyvius. QR DĖLIONĖ taip pat pasilieka teisę diskvalifikuoti bet kurį dalyvį ar laimėtoją, nevykdžius apibrėžtų taisyklių.

ASMENINĖ INFORMACIJA
QR Dėlionė gali rinkti asmeninius duomenis apie dalyvius internete, vadovaudamasis savo privatumo politika ir kaip konkrečiai gali būti nurodyta šiose oficialiose taisyklėse. Peržiūrėkite šias oficialias taisykles ir rėmėjo privatumo politiką adresu www.qrdelione.lt/privatumo-taisykles.